פרוכת מיר

קוד מוצר: 5190 הדפסמאמר מקורי: http://www.kvj.co.il/product.php?id=5934